کارگاه و همایش2019-12-30T14:58:54+03:30
همایش ادبیات قزوین برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: آرایه‌های ادبی و تکنیک‌ها

شهر: قزوین

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه تدبیر

تاریخ برگزاری: جمعه ۲۲ آذر ۹۸

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: کنکور و همه پایه ها و همه رشته ها و مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام: ۳۳۳۳۸۸۳۳-۰۲۸

همایش ۲۲ آذر اصفهان برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی

شهر: اصفهان

مرکز برگزار کننده: مدرسان تهران

تاریخ برگزاری: جمعه ۱۵ آذر ۹۸

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: کنکور و همه پایه ها و همه رشته ها و مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام: ۳۶۶۵۱۳۰۶-۰۳۱ و ۳۶۶۵۱۳۰۵-۰۳۱

همایش تهران برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: آرایه‌های ادبی و تکنیک‌ها

شهر: ماهشهر

مرکز برگزار کننده: گاج

تاریخ برگزاری: جمعه ۲۴ آبان ۹۸

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: کنکور و همه پایه ها و همه رشته ها و مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام: ۰۹۱۶۹۰۰۶۰۵۱ و ۵۲۳۴۰۴۰۶

همایش تهران برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: تهران

مرکز برگزار کننده: گروه کنکور پلاس

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۰تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام: ۰۹۱۰۱۵۵۰۰۵۵ و 09196235092

همایش آنلاین برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته آنلاین

مرکز برگزار کننده: کلاسینو

تاریخ برگزاری: یکشنبه 9 تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

آدرس ثبت نام: Classino.Com/nt777

همایش اردستان برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: اردستان

مرکز برگزار کننده: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردستان

تاریخ برگزاری: شنبه ۸ تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

همایش اصفهان برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: اصفهان

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه فرصت برابر – آموزشگاه کمال دانش

تاریخ برگزاری: جمعه 7 تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام: ۳۲۳۷۲۶۴۱ و 36680602 و 36681516

همایش ساوه برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: ساوه

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه قلمچی

تاریخ برگزاری: ۵ و ۶ تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام: ۰۸۶۴۲۲۰۰۰۴۴ – ۰۸۶۴۲۲۰۰۰۵۵

همایش مشهد برگزار شد.

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: مشهد

مرکز برگزار کننده: مؤسسه سروش اندیشه

تاریخ برگزاری: سه‌شنبه ۴ تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن  ثبت نام:  ۰۹۱۵۰۶۲۴۱۰۰ – ۰۵۱۳۸۴۱۳۱۵۴

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: نیشابور

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه قلمچی

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۳ تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن  ثبت نام: ۰۵۱۴۲۲۲۷۴۳۲

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: شهرکرد

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه دارالفنون

تاریخ برگزاری: یک‌شنبه ۲ تیر

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام: ۰۳۸۳۲۲۵۵۰۲۰

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: کرمان

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه مهدوی

تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۳۰ خرداد

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام:  3-04342134801 و 09128460957

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: تبریز

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه نیکو

تاریخ برگزاری: دوشنبه 27 خرداد

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام:  ۰۴۱۳۶۵۷۵۰۰۱ و ۰۴۱۳۶۵۷۵۰۰۲

عنوان کارگاه / کلاس: همایش ۷۷۷ نکته

شهر: آبادان

مرکز برگزار کننده: موسسه آموزشی بهجت(قلمچی)

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۶ خرداد

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام:  ۰۶۱۵۳۲۲۹۲۷۴ و ۰۶۱۵۳۲۳۰۱۱۶

عنوان کارگاه / کلاس: همایش 777 نکته

شهر: همدان

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه مدرسان فاخر

تاریخ برگزاری: 15 و 16 خرداد

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن  ثبت نام : 08138224460

عنوان کارگاه / کلاس: همایش 777 نکته

شهر: کرمانشاه

مرکز برگزار کننده: گروه آموزشی مهندس افشاریان

تاریخ برگزاری: 14 خرداد

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن  ثبت نام: 08338396364

عنوان کارگاه / کلاس: همایش نکته و تست و جمعبندی

شهر: ماهشهر

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه گزینه۲

تاریخ برگزاری: ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

تلفن های ثبت نام:  ۰۶۱۵۲۳۵۸۲۷۰ و ۰۹۱۶۹۸۸۲۴۰۰

عنوان کارگاه / کلاس: همایش آرایه های ادبی و تکنیک ها

شهر: کرمان

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه مهدوی

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 5 اردیبهشت

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم؛ برای همه پایه ها و کنکور

تلفن های ثبت نام:  3-04342134801و 09128460957 و 09059276991

گالری عکس همایش کرمان

عنوان کارگاه / کلاس: کارگاه دستور زبان

شهر: اصفهان

مرکز برگزار کننده: آموزشگاه فرصت برابر – کمال دانش – شهرزاد

تاریخ برگزاری: پنج شنبه و جمعه 24 و 25 اسفند

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم؛ برای همه پایه ها و کنکور

تلفن های ثبت نام:  03132372641 و 03136205741 و 03136681387

عنوان کارگاه: ۴ نیم‌روز کارگاه دستور زبان فارسی + تکنیک‌ها

شهر: اصفهان

مرکز برگزارکننده: آموزشگاه فرصت برابر و آموزشگاه کمال دانش

تاریخ برگزاری: جمعه ۱۲ بهمنجمعه ۱۰ اسفند (تاریخ ۲ جلسه دیگر، متعاقبا اعلام می‌گردد)

زمان برگزاری کلاس دختران: ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰

زمان برگزاری کلاس پسران: ۹ تا ۱۳

تلفن‌های ثبت‌نام: ۲-۳۲۳۷۲۶۴۱ – ۰۳۱ و  ۳۶۲۰۵۹۵۹-۰۳۱

توضیحات تکمیلی و محتوایی: مشترک بین نظام جدید و قدیم

محل برگزاری: بعد از ثبت نام اعلام می‌گردد

عنوان کارگاه / کلاس: همایش آرایه‌های ادبی و تکنیک‌ها

شهر: تبریز

مرکز برگزارکننده: آموزشگاه نیکو

تاریخ برگزاری: جمعه ۲۶ بهمن

جنسیت: دختران و پسران

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم؛ برای همه پایه‌ها و کنکور

تلفن‌های ثبت‌نام: ۳۶۵۷۵۰۰۲-۰۴۱

 

گالری عکس همایش تبریز

عنوان کارگاه / کلاس: همایش آرایه‌های ادبی و تکنیک‌ها

شهر: آبادان

مرکز برگزارکننده: آموزشگاه قلمچی

تاریخ برگزاری: جمعه ۲۷ دی

مناسب برای مقاطع تحصیلی: مشترک بین نظام جدید و قدیم؛ برای همه پایه‌ها و کنکور

تلفن‌های ثبت‌نام: ۵۳۲۲۹۲۷۴-۰۶۱ و ۵۳۲۳۰۱۱۶-۰۶۱

 

گالری عکس همایش آبادان

تصاویر همایش‌ها

رفتن به بالا