کتاب خیالبافی ۲

دل‌نوشته‌های شیما صبحانی

جلد اول این کتاب را هم می‌توانید از اینجا تهیه کنید.