کتاب نون شب حفطیات تلا برای جمع‌بندی ۳ مبحث حفظی ادبیات کنکور یعنی تاریخ ادبیات، لغت و املا طراحی شده است و شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد:

  • کتاب تلا ۱۰۰ آزمون هفت سؤالی از حفطیات ادبیات کنکور را شامل می‌شود.

  • هر آزمون شامل سه سوال لغت، سه سوال املا، یک سوال تاریخ ادبیات است.(مانند بودجه‌بندی کنکور)

  • سعی شده که حداکثر مطالب واژه‌نامه، گروه کلمات املایی و نکات تاریخ ادبیات در این آزمون‌ها پوشش داده شود.

  • کتاب دارای کدهای هوشمند صوتی برای توضیح سوالات چالشی هر آزمون می‌باشد.

  • آزمون‌ها سطح بندی شده است و زمان لازم برای هر آزمون مشخصی شده است.

  •  کتاب دارای پاسخ‌نامه تشریحی می‌باشد.

 

 

برای سفارش‌های مجموعاً بالای ۴۰۰ هزار تومان هزینه ارسال رایگان است.