پکیج جمع بندی ادبیات کنکور

 این پکیج ویژه دوران جمع‌بندی می‌باشد و شامل محصولات زیر است:

DVD جمع‌بندی: آدَت (آرایه، دستور و تاریخ ادبیات)

کتاب نون شب حفظیات (تلا)

کتاب موج آزمون + جمع‌بندی ادبیات