آزمون‌های آزمایشی ادبیات کنکور

برای اینکه درس ادبیات در کنکور سراسری به نقطه قوت شما تبدیل شود، غیر از مطالعه به فاکتور دیگری هم نیاز دارید که آن آزمون‌های مستمر با سرفصل مناسب است. آزمون‌هایی که برای شما آماده کرده‌ایم شامل دو بخش است؛ با استفاده از بخش اول می‌توانید تا عید یکبار مباحث را جمع‌بندی کنید و اما بخش دوم، این آزمون‌ها برای مرور کامل مباحث و آمادگی شما قبل از کنکور سراسری فراهم شده است که مناسب بعد از عید است.

زمان شرکت در آزمون ۲۹ شهریور به پایان رسیده
آزمون‌های آزمایشی ادبیات کنکور
آزمون‌های قبل از عید
آزمون‌های بعد از عید