آزمون شماره ۷ (۲۲ شهریور)

آزمون شماره ۷ از سری آزمون‌های آنلاین هفتگی: آرایه‌های تشبیه – استعاره – کنایه – مجاز – حس‌آمیزی – حسن تعلیل – اسلوب معادله – ایهام ایهام تناسب – پارادوکس

 

۲۵ سؤال تستی
۲۰ دقیقه زمان

نکته:
۱- سؤالاتی را که برای پاسخ دادن به آنها شک دارید، می‌توانید با استفاده از دکمه «مرور کردن» به رنگ نارنجی درآورید تا پس از پایان پاسخدهی به سوالات دیگر به آنها برگردید.

۲-برای دیدن نتیجه آزمون ابتدا دکمه «خلاصه آزمون» و بعد از آن «پایان آزمون» را بزنید.
۳- بعد از پایان آزمون برای دیدن درصد آزمون گوشی خود را بچرخانید.
۴- برای دیدن گزینه‌های صحیح، بعد از پایان آزمون دکمه «نمایش پاسخ» را بزنید.