شرایط و ضوابط مرجوع کردن یا تعویض dvdها:

  • تا قبل از تحویل به پست یا پیک ۹۵٪ هزینه برگشت داده می‌شود.
  • تا ۲۴ ساعت و بدون باز کردن و در صورت کاملا دست نخورده بودن محصول : ۹۰٪ هزینه برگشت داده می‌شود.
  • تا ۴۸ ساعت در صورت سالم بودن محصول ۵۰٪ واریزی مرجوع می‌شود.
  • در صورت داشتن اشکال فنی تا یک هفته تعویض محصول به صورت رایگان انجام می‌شود.
  • در صورت داشتن اشکال فنی بعد از یک هفته تا یک ماه تعویض محصول با پرداخت هزینه پست انجام می‌شود و بعد از یک ماه تعویضی صورت نمی‌گیرد.