۳ حلقه دی وی دی (۵ ساعت و ۲۰ دقیقه)

[/fusion_fontaw esome]بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی

مباحث تدریس شده در DVD قافیه:

  • قافیه و ردیف

  • قواعد قافیه

  • تبصره ها

  • استثناها

  • عیوب قافیه

  • ذوقافیتین

  • قافیه درونی

  • تمرین ها و مثالهای فراوان

  • تست زنی و انواع تست قافیه

 

این محصول جزوه دارد.