صحبتی در مورد نحوه اعمال تراز نمرات مربوط به کنکور سراسری

همانطور که می‌دانید سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ نحوه محاسبه تراز را در کنکور سراسری اعلام کرد.

تصویر متن اطلاعیه سازمان سنجش در مورد کنکور سراسری

اما متاسفانه در یک بند آن گفته شده:

هرچند دو مجموعه سؤال برای دو نظام آموزشی طراحی‌شده است و ممکن است نوع سؤالات در دو نظام متفاوت باشد، اما سؤالات طوری طراحی شده است که سطح دشواری یکسانی دارند به ویژه اینکه از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (3-3-6)، سؤال یکسان طرح شده است. لذا تراز نمرات خام آزمون، به‌صورت کلی در هر درس و گروه با هم محاسبه خواهد شد و نمرات هر نظام به‌صورت جداگانه تراز نمی‌شود.

اما آیا واقعا می‌شود که دو آزمون با سوالات متفاوت یک سطح داشته باشند؟!

به عنوان مثال در درس ادبیات کنکور سراسری ۹ سؤال مشترک بین نظام جدید و نظام قدیم داشتیم اما برای بقیه سؤالاتی که مشترک نبودند چه حکمی در نظر بگیریم؟ یقیناً نمی‌توان گفت بقیه سؤالات هم مثل هم هستند.

پس متأسفانه این تصمیم سازمان سنجش را نمی‌توان عادلانه در نظر گرفت.

در این فایل صوتی می‌توانید نظر استاد عبدالمحمدی را در مورد این موضوع بشنوید:

در نهایت امیدواریم همیشه عدالت برقرار باشد.