ستایش فارسی دهم

در این فایل صوتی استاد عبدالمحمدی به بررسی مفاهیم

«درس۱ فارسی دهم» پرداخته‌اند، همچنین با آوردن مثال‌های متعدد به یادگیری بهتر این مفاهیم کمک شده است.

شما با گوش دادن به این فایل ضمن مرور سریع «درس۱ فارسی دهم» به افزایش درک ادبی خود کمک کرده‌اید.

دانلود