چله‌نشینی ادبیات کنکور

۱. فایل صوتی توضیحات استاد علیرضا عبدالمحمدی در مورد برنامه ریزی مطالعه ادبیات کنکور در ۴۰ روز پایانی تا کنکور

۲.تیک‌لیست

۳. لیست دروس مشترک دو نظام: