برنامه ۳۱ روزه

برنامه ۳۱ روزه مطالعه ادبیات در شهریور ماه

این برنامه هم برای دوستانی هست که از برنامه شروعانه عقب ماندن یا نتوانستن به خوبی آن را اجرا کنند. اول برنامه کلی را برای شما قرار می‌دهم و بعد از آن هم توضیح خواهم داد که چگونه آن را اجرا کنید.

برنامه یکم تا هشتم شهریور ماه
برنامه نهم تا پانردهم شهریور ماه
برنامه شانزدهم تا بیست و دوم شهریور ماه
برنامه بیست و سوم تا بیست و نهم شهریور ماه
برنامه سی‌ام شهریور ماه تا سوم مهر ماه

راهنمایی برنامه ۳۰ روزه:

۱- زمان مطالعه روزانه برای درس ادبیات یک ساعت است؛ یعنی: ۱۵ دقیقه قرابت معنایی، ۱۵ دقیقه آرایه معنایی، ۱۵ دقیقه دستور زبان و ۱۵ دقیقه حفظیات(لغت، املا و تاریخ ادبیات)

۲- اگر مطلبی را قبلاً مطالعه کرده‌اید دیگر نیاز به خواندن ندارد، از آن عبور کنید و مورد بعدی را بخوانید.

۳- هرگز برای بیشتر خواندن از کیفیت و عمق مطالعه کم نگذارید.

۴- برای خواندن آرایه اگر تعریف را بلدید از آن بگذرید و مثال و تست حل کنید.(حداکثر ۱۰ تا از هر کدام)

۵- توصیه می‌شود آخرین چاپ کتاب‌های نشر الگو را تهیه کنید.

۶- عکس آخر راهنمای استفاده از پوستر تاریخ ادبیات است.

این برنامه برای همه گروه‌ها و همه رشته‌هاست و دانش‌آموزان نظام قدیم و نظام جدید را در بر می‌گیرد. (هر جا که از کتاب فارسی ۱۰ و ۱۱ نام برده شده است با برای نظام قدیم فارسی ۲ و ۳ جایگزین شود.)

چگونگی انجام برنامه ۳۰ روزه

جدول تاریخ ادبیات فقط به عنوان هدیه خرید دیگر محصولات داده می‌شود(خرید با هر مبلغی). (در صورت نیاز هنگام خرید از سایت در قسمت یادداشت ذکر کنید که جدول همراه سفارش فرستاده شود)

اگر زمان انجام این برنامه گذشته است برنامه خزان را مطالعه کنید.