برنامه خزان ۱۴۰۰، برای یازدهمی‌ها

برمانه ادبیات فارسی برای یازدهم

این برنامه برای درس ادبیات فارسی دوستان یازدهمی تدوین شده و سعی کردم برنامه برای همه مناسب باشد. به هم دلیل برنامه «خزان ۱۴۰۰» برای ۳ گروه مجزا داده شده و شما با توجه به شرایط خودتان یک مورد را انتخاب کنید.

برنامه خزان ۱۴۰۰ در یک نگاه

گروه ‌A: دوستانی که می‌خواهند فقط فارسی یازدهم را بخوانند

برنامه دوستانی که فقط فارسی یازدهم را می خوانند

گروه ‌B: دوستانی که می‌خواهند به علاوه فارسی یازدهم، پایه خود را برای کنکور تقویت کنند.

گروه ‌C: دوستانی که می‌خواهند به علاوه فارسی یازدهم، پایه خود را برای کنکور تقویت کنند و در آزمون آزمایشی هم شرکت می‌کنند.

حالا جزییات برنامه را این ویس بشنوید:

هر سوالی داشتید در قسمت نظرات بپرسید.

از ادبیات لذت ببرید…