برنامه شهریورانه کنکور ۱۴۰۰

این برنامه را برای شما آماده کرده‌ام تا نقشه راهی در شهریور برای مطالعه درس ادبیات در کنکور ۱۴۰۰ داشته باشید. این برنامه را به دقت بخوانید و با آن پیش بروید. اگر هر روزی از ماه شهریور این برنامه را دیدید برنامه را شروع کنید و با کیفیت طبق برنامه پیش بروید و اگر نتوانستید به تمام اهداف برنامه برسید نگران نباشید چون در برنامه‌های بعدی عقب‌ماندگی‌های این برنامه جبران می‌شود. پس در انجام برنامه تعلل نکنید.

این برنامه را برای شما آماده کرده‌ام تا نقشه راهی در شهریور برای مطالعه درس ادبیات در کنکور ۱۴۰۰ داشته باشید. این برنامه را به دقت بخوانید و با آن پیش بروید. اگر هر روزی از ماه شهریور این برنامه را دیدید برنامه را شروع کنید و با کیفیت طبق برنامه پیش بروید و اگر نتوانستید به تمام اهداف برنامه برسید نگران نباشید چون در برنامه‌های بعدی عقب‌ماندگی‌های این برنامه جبران می‌شود. پس در انجام برنامه تعلل نکنید.

اهداف برنامه

 • پیشرفت و عمق در سه مبحث اصلی دستور زبان فارسی (گروه اسمی – نقش واژه – ساختار جمله)

 • ادامه (یا شروع) روند آرایه‌های ادبی و قرابت معنایی

 • خوانشِ دور اولِ حفظیات فارسی یازدهم

اهداف برنامه

 • پیشرفت و عمق در سه مبحث اصلی دستور زبان فارسی (گروه اسمی – نقش واژه – ساختار جمله)

 • ادامه (یا شروع) روند آرایه‌های ادبی و قرابت معنایی

 • خوانشِ دور اولِ حفظیات فارسی یازدهم

زمان مورد نیاز برنامه

در این برنامه شما باید روزانه برای درس ادبیات کنکور ۱۴۰۰ ۱ ساعت زمان بگذارید که جزئیات این زمان را ادامه برای شما گفته خواهد شد.

زمان مورد نیاز برنامه شهریورانه ۱۴۰۰

زمان مورد نیاز برنامه

در این برنامه شما باید روزانه برای درس ادبیات کنکور ۱۴۰۰ ۱ ساعت زمان بگذارید که جزئیات این زمان را ادامه برای شما گفته خواهد شد.

زمان مورد نیاز برنامه شهریورانه ۱۴۰۰

جزئیات اجرای برنامه

۶۰ دقیقه زمانی که قرار شد به درس ادبیات اختصاص دهید را به این صورت تقسیم می‌کنید:

 • 40 دقیقه موضوعی (هر روز دو موضوع از سه موضوع قرابت و آرایه و دستور، به صورت چرخشی)

 • 20 دقیقه حفظیات (لغت – املا – تاریخ ادبیات)

جزئیات اجرای برنامه

۶۰ دقیقه زمانی که قرار شد به درس ادبیات اختصاص دهید را به این صورت تقسیم می‌کنید:

 • 40 دقیقه موضوعی (هر روز دو موضوع از سه موضوع قرابت و آرایه و دستور، به صورت چرخشی)

 • 20 دقیقه حفظیات (لغت – املا – تاریخ ادبیات)

چگونه خواندن هر یک از مباحث:

آرایه‌ های ادبی برنامه شهریورانه
قرابت معنایی برنامه شهریورانه
دستور زبان برنامه شهریورانه
حفظیات برنامه شهریورانه

منابع کمک آموزشی مورد نیاز اجرای برنامه:

چند توصیه و تذکر:

 • مهم‌ترین عامل پیشرفت کیفیت اجرای برنامه و رفع اشکال مناسب و توجه به عمق یادگیری است پس: از شتاب‌زدگی، زیاد تست زدن به جای رفع اشکال، ناقص خواندن مطالب پرهیز شود.

 • اگر مقداری  از برنامه‌ی حفظیات باقی ماند در برنامه‌های بعدی جبران می‌شود کیفیت را فدای تمام کردن برنامه نکنید.

 • بچه هایی که در کلاس آنلاین همراه ماه هستند فیلم پنج جلسه تابستان را – اگر در موردی غیبت داشتند یا توجه کافی نداشتند – ببینند و تکالیف دوره‌ی تابستان را تکمیل کنند.  لازم است بچه‌های کلاس آنلاین تاملند جزوه تابستان را برای جلسه اول کلاس مهر ماه تکمیل نمایند.

 • در شهریور یک لایو پرسش پاسخ در اینستاگرام خواهیم داشت که زمان آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

چند توصیه و تذکر:

 • مهم‌ترین عامل پیشرفت کیفیت اجرای برنامه و رفع اشکال مناسب و توجه به عمق یادگیری است پس: از شتاب‌زدگی، زیاد تست زدن به جای رفع اشکال، ناقص خواندن مطالب پرهیز شود.

 • اگر مقداری  از برنامه‌ی حفظیات باقی ماند در برنامه‌های بعدی جبران می‌شود کیفیت را فدای تمام کردن برنامه نکنید.

 • بچه هایی که در کلاس آنلاین همراه ماه هستند فیلم پنج جلسه تابستان را – اگر در موردی غیبت داشتند یا توجه کافی نداشتند – ببینند و تکالیف دوره‌ی تابستان را تکمیل کنند.  لازم است بچه‌های کلاس آنلاین تاملند جزوه تابستان را برای جلسه اول کلاس مهر ماه تکمیل نمایند.

 • در شهریور یک لایو پرسش پاسخ در اینستاگرام خواهیم داشت که زمان آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آزمون‌های شهریورانه:

از آنجایی که در هر برنامه و برای رسیدن به هر هدفی ارزیابی لازم است ۴ آزمون رایگان در این برنامه برای شما در نظر گرفته‌ام:

 • شنبه 8 شهریور: گروه اسمی + تشبیه، استعاره، حسن تعلیل و اسلوب معادله

 • شنبه 15 شهریور: مفاهیم پرتکرار قرابت معنایی (بدون سرفصل)

 • شنبه 22 شهریور: 10 آرایه‌ی برنامه‌ی شهریورانه

 • شنبه 29 شهریور: حفظیات فارسی 11 (لغت – املا – تاریخ ادبیات)

آزمون شنبه‌ها از ساعت 9 صبح تا 9 شب در قسمت آزمون قرار می‌گیرد و هر ساعتی می‌توانید آن را انجام دهید.

آزمون‌های شهریورانه:

از آنجایی که در هر برنامه و برای رسیدن به هر هدفی ارزیابی لازم است ۴ آزمون رایگان در این برنامه برای شما در نظر گرفته‌ام:

 • شنبه 8 شهریور: گروه اسمی + تشبیه، استعاره، حسن تعلیل و اسلوب معادله

 • شنبه 15 شهریور: مفاهیم پرتکرار قرابت معنایی (بدون سرفصل)

 • شنبه 22 شهریور: 10 آرایه‌ی برنامه‌ی شهریورانه

 • شنبه 29 شهریور: حفظیات فارسی 11 (لغت – املا – تاریخ ادبیات)

آزمون شنبه‌ها از ساعت 9 صبح تا 9 شب در قسمت آزمون قرار می‌گیرد و هر ساعتی می‌توانید آن را انجام دهید.